Dòng và khối

Dòng và khối

Game Vui 0

Dòng và khối

GAME INFO:
Trò chơi xếp hình giống như trò chơi xếp hình Tetris: Tạo các đường ngang hoặc dọc dài với các đường trên các khối rơi xuống. Tạo các dòng có độ dài từ 3 trở lên để loại bỏ chúng. Loại bỏ càng nhiều dòng như mục tiêu được chỉ định để chuyển sang cấp độ tiếp theo. Chạm vào khối để xoay khối, chạm vào cột để di chuyển khối và vuốt khối xuống. Bạn cũng có thể sử dụng các nút điều khiển ở bên phải của khu vực chơi.

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.