Giza Solitaire

Giza Solitaire

Game Vui 0

Giza Solitaire

GAME INFO:
Giza solitaire là một sự thay đổi khó trong trò chơi Pyramid Solitaire cổ điển. Kết hợp 2 thẻ với tổng giá trị là mười ba (13) để loại bỏ thẻ khỏi sân chơi. Jack (J) là 11 điểm, Queen (Q) là 12 điểm và King (K) là 13 điểm. Một vị vua có thể bị loại bỏ của chính nó.

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.