Freecell Klondike Solitaire

Freecell Klondike Solitaire

Game Vui 0

Freecell Klondike Solitaire

GAME INFO:
Một trò chơi chéo giữa Freecell và Klondike Solitaire. Mục tiêu của bạn là nhận được tất cả các thẻ đến 4 nền tảng (trên cùng bên phải): phù hợp và theo thứ tự tăng dần, bắt đầu từ Át. Trên hoạt cảnh, bạn có thể đặt các thẻ theo thứ tự giảm dần và màu xen kẽ.

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.