Spider Solitaire 1 bộ đồ

Spider Solitaire 1 bộ đồ

Game Vui 0

Spider Solitaire 1 bộ đồ

GAME INFO:
Trò chơi Spider Solitaire cổ điển với 1 bộ đồ. Tạo chuỗi quân bài từ Vua đến Át để xóa chúng khỏi trò chơi. Bạn có thể di chuyển một thẻ hoặc một chuỗi hợp lệ đến một vị trí trống hoặc một thẻ có giá trị cao hơn 1. Nhấp vào ngăn xếp (trên cùng bên trái) để nhận thẻ mới.

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.