Taj Mahal Solitaire

Taj Mahal Solitaire

Game Vui 0

Taj Mahal Solitaire

GAME INFO:
Taj Mahal Solitaire là sự kết hợp của Klondike và Sự kiên nhẫn của người da đỏ. Cố gắng đưa tất cả các thẻ lên 4 nền tảng hàng đầu từ Ace đến King. Bạn có thể xây dựng các thẻ trên hoạt cảnh (ngoại trừ cùng màu) và bạn cũng có thể di chuyển các chuỗi. Nếu trên cột hoạt cảnh còn 1 thẻ, thì thẻ đó sẽ được bảo vệ cho đến khi hết hàng (trên cùng bên trái). Một thẻ được bảo vệ không thể được sử dụng trên hoạt cảnh. Bấm vào kho để nhận thẻ mở mới. Trên một cột hoạt cảnh trống, bạn có thể đặt bất kỳ thẻ (hoặc chuỗi) nào.

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.