Tarantula Solitaire

Tarantula Solitaire

Game Vui 0

Tarantula Solitaire

GAME INFO:
Biến thể của trò chơi thẻ Spider Solitaire cổ điển. Tạo chuỗi quân bài phù hợp từ Vua đến Át để xóa chúng khỏi trò chơi. Bạn có thể di chuyển một thẻ hoặc một dãy hợp lệ (cùng màu: đỏ hoặc đen) đến một vị trí trống hoặc đến một thẻ có giá trị cao hơn 1. Nhấp vào ngăn xếp (trên cùng bên trái) để nhận thẻ mới.

PLAY NOW!
Video
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.