Xưởng quà tặng

Xưởng quà tặng

Game Chiến Thuật Game Mới 0

Xưởng quà tặng

GAME INFO:
Gift Factory là một game thử thách về quà tặng trong dịp giáng sinh, có rất nhiều trẻ em đang chờ nhận quà của mình, bạn cần làm đủ món quà mà chúng thích. Cố gắng khớp phần dưới và phần trên của hộp quà và tránh hộp cola. Chúc bạn tạo được điểm số mới. Chúc vui vẻ!
Sử dụng chuột của bạn hoặc chạm vào màn hình để chơi

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.