Viết blog thời trang Moana

Viết blog thời trang Moana

Game Vui 0

Viết blog thời trang Moana

GAME INFO:
Moana hiện là một blogger thời trang, cô ấy thích chia sẻ về thời trang của mình hàng ngày, hôm nay cô ấy muốn mời bạn làm đối tác thời trang của cô ấy và viết blog với cô ấy. Bạn cần giúp cô ấy chọn một số trang phục thời trang, sau đó chụp một số bức ảnh cho cô ấy. Với sự giúp đỡ của bạn, cô ấy sẽ viết blog tốt nhất. Chúc vui vẻ!

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.