Spidike Solitaire

Spidike Solitaire

Game Vui 0

Spidike Solitaire

GAME INFO:
Di chuyển tất cả các thẻ đến 4 nền tảng từ Ace đến King. Trên hoạt cảnh xây dựng xuống. Có thể di chuyển các nhóm thẻ xuống trong bộ đồ. Nhấp vào chứng khoán để giao dịch thẻ mới.

PLAY NOW!
Video
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.