Saratoga Solitaire

Saratoga Solitaire

Game Vui 0

Saratoga Solitaire

GAME INFO:
Klondike Solitaire biến thể với thẻ mở. Di chuyển tất cả các thẻ đến nền tảng từ Ace đến King. Trên khu vực trò chơi, bạn có thể xây dựng theo thứ tự tăng dần và màu sắc thay thế.

PLAY NOW!
Video
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.