Khớp nắp chai

Khớp nắp chai

Game Vui 0

Khớp nắp chai

GAME INFO:
Trò chơi match 3 vui nhộn với nắp chai. Hoán đổi 2 nắp chai để khớp 3 hoặc nhiều nắp giống nhau trong một hàng hoặc cột. Loại bỏ nhiều nắp chai theo chỉ định.

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.