Kakuro hàng ngày

Kakuro hàng ngày

Game Vui 0

Kakuro hàng ngày

GAME INFO:
Mỗi ngày một câu đố Kakuro mới ở 4 cấp độ khó. Cũng với một kho lưu trữ trong vài tháng. Giải theo quy tắc kakuro: các số (1-9) đã nhập cần cộng lại với đầu mối tương ứng.

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.