Black Hole Solitaire

Black Hole Solitaire

Game Vui 0

Black Hole Solitaire

GAME INFO:
Di chuyển tất cả các thẻ đi đến lỗ đen trong trò chơi solitaire này. Bạn có thể di chuyển các thẻ vào lỗ đen nếu giá trị của thẻ cao hơn hoặc thấp hơn 1 so với thẻ trong lỗ đen.

PLAY NOW!
Video
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.