Beetle Solitaire

Beetle Solitaire

Game Vui 0

Beetle Solitaire

GAME INFO:
Spider solitaire trò chơi với thẻ mở. Cố gắng tạo các cột từ Vua đến Át trên hoạt cảnh. Xây dựng không phụ thuộc vào bộ đồ. Bạn chỉ có thể di chuyển nhóm các thẻ phù hợp. Nhấp vào kho (trên cùng bên trái) để chia thẻ mới.

PLAY NOW!
Video
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.